Skip to content

Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10§ MUKAINEN REKISTERISELOSTE Mobiilimittari-palvelulle.

1. REKISTERINPITÄJÄ

VTT
PL 1100
90571 Oulu
P. +358 20 722 2111

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ TAI YHTEYSHENKILÖ

VTT
Markku Pollari 
PL 1100
90571 Oulu
P. +358 20 722 2111

3. REKISTERIN NIMI

Mobiilimittari-tietokanta.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilöt ovat rekisteröityessään Mobiilimittari-palveluun antaneet palvelun käyttöön henkilötietojaan (Henkilötietolain 8§.) sekä keräävät tietoa nimimerkilleen käyttäessään Mobiilimittari-sovellusta.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilöstä tallennettavat tiedot ovat kaikki tiedot, jotka henkilö antaa itsestään rekisteröityessään:

 • Sähköposti-osoite
 • Käyttäjätunnus

sekä tehdessään mittauksia Mobiilimittari-sovelluksella, jolloin kerätään mittaustuloksina seuraavat tiedot:

 • Mittausajankohta
 • Mittauksen tunnistetiedot 
 • Mittauslaitteen verkkoon päin näkyvä (yhdyskäytävän/laitteen) osoite
 • Mittauslaitteen malli 
 • Mittauslaitteen käyttöjärjestelmä ja versio 
 • Latausnopeuden tilastotiedot 
 • Lähetysnopeuden tilastotiedot
 • Viivemittauksen tilastotiedot 
 • Testien onnistuminen / epäonnistuminen 
 • Käyttäjän antama arvosana yhteyden laadulle

ja mikäli käytetystä mittauslaitteesta on saatavissa, niin myös:

 • Paikkatietotilastot 
 • Signaalin voimakkuus 
 • Tieto yhteyden tyypistä (esimerkiksi: EDGE, WCDMA, HSPA, LTE, WLAN)
 • Tietoja käytetystä yhteydestä
 • Laitteen IMEI

Edellisten lisäksi rekisteröityneen käyttäjän tapauksessa kerätään seuraavat tiedot:

 • Käyttäjän tekemien mittausten määrä 
 • Käyttäjän tekemien mittausten maantieteellinen peitto

Käyttäjä voi myös halutessaan syöttää seuraavat kerättävät tiedot:

 • Liittymän/mittauslaitteen rajoitukset
 • Vapaamuotoinen teksti mittaustulosten liitteeksi

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse ja Mobiilimittari-sovelluksen keräämät tiedot.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Mobiilimittari-palvelu toimii Internetissä, osoitteessa http://www.mobiilimittari.fi. Tietoja voidaan käyttää tutkimustarkoituksiin ja näyttää Mobiilimittari-palvelussa, sekä luovuttaa kolmansille osapuolille Mobiilimittari-sovelluksen ehdoissa mainituilla tavoilla.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

B. ATK:lle talletetut tiedot
Hakija rekisteröityy omalla sähköpostiosoitteellaan ja hän toimii palvelussa nimimerkillä, sekä voi ladata rekisteröidyn version Mobiilimittari sovelluksesta.

Henkilötietolaki (523/99), www.finlex.fi